Chenopodium bonus-henricus L. Naar aanleiding van een publicatie in Corr.bl. no. 17 kan ik berichten, dat ik Chenopodium bonus-henricus jaren geleden óók aan de Noordelijke Lekdijk bij Culemborg heb gevonden. Tot mijn spijt kan ik niet meer precies zeggen, wanneer dat geweest is. Het is vermoedelijk kort na 1945, doch wellicht ook kort voor 1940 of in de eerste oorlogsjaren geweest. Ik vermoed, dat de vindplaats welke genoemd wordt, dezelfde is als destijds de mijne. Elders in het fluviatiele gebied, dat ik tussen Zaltbommel – Culemborg en Tiel zeer vaak bezocht, heb ik de plant nimmer aangetroffen.