Verschenen: Heukels-Wachter, Beknopte Schoolflora voor Nederland, 9e druk, bewerkt door Dr. S. J. van Ooststroom; 424 pag., Groningen, P. Noordhoff N.V., 1957- Prijs geb. f. 6,50.