Trifolium ornithopodioides L. Bij het doorzien van het Nederlandse materiaal van Medicago falcata L. bleek ons, dat zich in het herbarium van de K.N.B.V. onder deze naam een exemplaar bevond van Trifolium ornithopodioides L., gevonden op Terschelling, bij Midsland, verzameld door J. B. Tijm, en door hem opgezonden aan Heukels, Helaas ontbreekt de datum, maar vermoedelijk is de plant in een der eerste decenniën van deze eeuw verzameld. Het zou zeker de moeite waard zijn bij Midsland zorgvuldig te zoeken of deze interessante soort er nu nog voorkomt. Petroselinum segetum L. Deze soort was tot voor kort alleen bekend van de in 1937 ontdekte vindplaats tij Kadzand in Westelijk Zeeuws-Vlaanderen. De heer P. Vandevyvere te Brugge had het geluk haar in het voorjaar van 1956 op de dijk van de Zwarte Polder, gemeente Nieuwvliet, te vinden. Op zijn aanwijzingen bezocht de heer A. de Visser in 1957 eveneens deze plek en verzamelde fraai materiaal, dat zich thans in het Rijksherharium bevindt.