De interessante vondst van deze varen aan een bruggetje bij Woerden, door Sipkes beschreven (Corr. bl. no. 3, p. 37), geeft mij aanleiding tot vermelding van het volgende. Inderdaad is Ceterach in het Middell. Zeegebied algemeen en komt de soort b.v. ook veel in Joegoslavië voor. Dat het varentje echter bij ons niet winterhard zou zijn en “indien het reeds voor de koude februarimaand van dit Jaar (= 1956) op de oostkant van het bruggetje gegroeid had, het zeker doodgevroren zou zijn geweest”, is vermoedelijk in zijn algemeenheid niet waar.