De in Nederland als enig bekende groeiplaats van Filipendula vulgaris Moench (F. hexapetala Gilib.) nabij het Sanatorium “Zonlichtheide” te Gennep, is enkele jaren geleden ten offer gevallen aan de zandwinning, die daar in de Maasuiterwaard heeft plaatsgevonden. Onze vreugde was dan ook groot toen wij bij een, overigens vergeefse, speurtocht naar Serratula tinctoria achter het bos van “Zonlichtheide” een flink aantal van deze reeds uit onze flora geschrapte soort mochten terugvinden.