De tongvaron, Phyllitis scolopondrium (L.) Newn. heeft voor de oorlog jaren lang in behoorlijk aantal gegroeid aan een slootkant langs een weg van Serooskerke naar Vrouwenpolder op Walcheren. Na de inundatie met zeewater tengevolge van de oorlogshandelingen in 1944 was de plant verdwenen. Voorzover ik weet, kwam de tongvaren toen in Zeeland niet meer voor. In 1953 vond ik een plant op een muur van een schuur in de buitenwijken van Zierikzee, die echter in door de strenge vorst gedood werd. Eind maart van dit Jaar bezocht ik een bloemenkwekerij aan de Seisweg te Middelburg en in een stookkas ontdekte ik onder een z.g. tablet een tiental planten van Phyllitis scolopendrium. Dat was nu wel aardig, doch gekweekte planten hebben weinig waarde voor een florist bij de bestudering van de wilde plantengroei in zijn gebied. Mijn belangstelling groeide echter, toen de kweker verklaarde de planten niet te hebben gekweekt, ze niet eerder te hebben opgemerkt en zelfs de naam niet te kennen. Dan zouden deze planten dus spontaan uit sporen zijn ontstaan en derhalve toch ongeveer als wild kunnen worden aangemerkt, zij het ook, dat zij daarvoor op een wel wat vreemde plaats groeiden. Het geval leek mij voldoende interessant om in het Correspondentieblad te worden vermeld.