Talrijk zijn de gevallen, dat we met vrij grote zekerheid na kunnen gaan hoe een plant op een nieuwe groeiplaats gekomen is. Na extra hoog water van zee of rivieren verschijnt soms Ricinus communis en Impatiens noli-tangere, na het strooien van onkruidzaden uit graan als fasantenvoer verschijnen Muscari comosum, Ornithogalum pyramidale, Medicago falcata, Coronilla varia, e.d.