Toen ik enige tijd geleden de verspreiding van Juncus inflexus in Nederland zo nauwkeurig mogelijk voor de Flora Neerlandica wilde vastleggen, stuitte ik op enige onverwachte moeilijkheden. Ongetwijfeld komt deze soort door het gehele Fluviatiele district vrij algemeen en in sommige delen daarvan algemeen voor. Ook in het Duin-, Löss- en Krijtdistrict is ze wel vrij algemeen, en dit is waarschijnlijk ook het geval in het Vlaamse district. Maar in de overige districten is ze slechts van weinige plaatsen bekend, en het is de vraag, of de mij ten dienste staande gegevens wel alle betrouwbaar zijn. Sloff en Van Soest geven in het Ned. Kruidk. Arch. 49, 1939, p.301 het volgende overzicht: Vrij algemeen in Krijt- en Löss-district, minder in het aansluitende Maas-gedeelte van het Fluviatiele district. Niet langs de Vecht. Het verspreidingsgebied straalt langs de kust van de voormalige Zuiderzee en ook hier en tiaar in het Hafdistrict uit, terwijl de plant ook in het Nederlandse en Belgische tieel van het Vlaamse district lang niet zeldzaam is.