Van de heer J.E. Lousley te Londen ontvingen wij een gedrukt verslag van de in 1956 door de Botanical Society of the British Isles gehouden conferentie, die als onderwerp had: Progress in the Study of the British Flora (uitgave B.S.B.I., c/o Dept. of Botany, British Museum, Natural History, Cromwell Road, Dondon S.W. 7).