Myrrhis odorata (L.) Scop. bij Leewarden. Als aanvulling op de korte mededeling van Johs. Kemp over het voorkomen van Myrrhis odorata langs de spoorlijn tij Koopmans’ Meelfabrieken te Leeuwarden (Corr.bl 14) nog de volgende opmerking. Deze vindplaats is niet nieuw. Reeds in 1923 maakte ir. Schweers de heer en mevrouw Koopmans-Forstmann opmerkzaam op het voorkomen van deze plant op precies dezelfde Plaats. Enkele jaren later verzamelde J.P. Wiersma de plant er eveneens (herb. Fries Natuurhist, Museum). Nog in 1957 kon ik mij overtuigen dat Myrrhis odorata vrij veel en in forse exemplaren op de bekende vindplaats voorkwam.