D.T.E. van der Ploeg, De floristiek van Oostelijk Friesland. Wetensch. Meded. no 36, febr. 1960, uitg. Kon. Ned. Natuurhist. Ver., 40 pag., geïll., f. 2,75 (voor leden van de K.N.N.V. en It Fryske Gea f. 2,25). Weer is één van da keurig verzorgde Wetenschappelijke Mededelingen van de K.N.N.V. verschenen. Zij bevat een bespreking van de floristiek van de oostelijke delft van Friesland, waarbij vooral aandacht wordt besteed aan de zandgronden, de „Wâlden”, hoewel ook de overige delen van het gebied worden behandeld.