In het Carex-deel van de Flora Neerlandica, p. 127 wordt een klein aantal vindplaatsen van deze bastaard vermeld. Zij groeit ook nabij Kasteel Renswoude aan de rand van de kasteelvijver (Zie D.L.N. 61, p.14l), met in de naaste omgeving veel Carex remota L. en weinig Carex paniculata L. Nadat in 1957 één exemplaar was aangetroffen, bleek in 1958 bij een inspectie van het gehele beschaduwde deel van de oeverrand, dat daar verspreid een viertal planten groeien, steeds vlak aan het water. Uit Westhoffs beschrijving van de Flora van het Nationaal Park Veluwezoom blijkt, dat de Rode Zegge aan het Beekhuizen beekje ook in verscheidene exemplaren voorkomt.