De hoklijsten van 1950 en daarvoor zijn thans ingeboekt in de albums Q 3, R 1/2, R 3, R 4, S 1/2, S 3 en de uurhok-gegevens daaruit zijn alle overgenomen op overzichtsbladon voor heel Nederland schaal 1 : 1.500.000. Nu zijn in bewerking de albums P 2, P 3, Q 2 en Q 4, waarmee dan de oude gegevens van bet Deltagebied en zijn randen ter raadpleging beschikbaar komen.