Aan hen die nog ingevulde hoklijsten onder hun berusting hebben, wordt verzocht deze op te sturen aan het Rijksherharium, afd. Nederland. Er wordt op het ogenblik hard gewerkt aan het inboeken van alle gegevens in de albums.