Van Polygonum cuspidatum zijn mij de volgende vier standplaatsen op de Veluwezoom tiekend: 1. Bronbos van de Hemelse Berg te om bronnen en langs bronbeekjes, Alno-Ulmion-vegetatie, bodem jong, nitraat- en humusrijk slibhoudend zand, iets zuur, beschaduwd. 2. Oever van het beekje door het Zwijersdal te Oosterbeek, noordelijk van de oude kerk; Polygonum ouspidatum-facies, licht bodem jong, humusrijk zand, zuur. 3. Verdroogde beekbodem, zuidelijk van de weg Arnhem-Dieren, bij Daalhuizen, Velp; fragmentaire Alno-Ulmion-vegetatie met Polygonum cuspidatum-facies, licht bodem jong, humusrijk zand, zuur. 4. Oever van de Beekhuizerbeek ter hoogte van de grote vijver. Beekhuizen hij Velp; Alno-Ulmion-vegetatie, bodem jong, humusrijk zand, zuur. Voor alle vier standplaatsen geldt het volgende: Polygonum cuspidatum wordt tot 2½ meter hoog en bedekt grote, gesloten oppervlakten, waardoor de bestaande vegetaties zeer verarmd worden; alleen Ranunculus ficaria handhaaft zich goed en kan plaatselijk, zoals b.v. op de Hemelse Berg, de gehele bodem bedekken.