Tragopogon dubius Scop. Het duinterrein te Nieuwe Sluis in de gemeente Groede, waar verleden jaar de planten van Tragopogon dubius Scop. groeiden, is de afgelopen winter in verband met herstellingen aan de zeewering met behulp van draglines en bulldozers geëgaliseerd, waardoor de Tragopogon naar ik dacht volkomen uitgeroeid zou zijn. Ik bemerkte dit pas dit voorjaar en kon dus geen maatregelen nemen om een gedeelte van het terrein te sparen. Bovendien vrees ik, dat men aan mijn verzoek toch geen gevolg had kunnen geven. Enkele weken geleden bezocht ik het terrein weer en tot mijn vreugde vond ik toch nog twee planten, die het overleefd hadden. Mij bleek echter, dat kneuen bijzonder verzot zijn op de onrijpe zaden van deze soort. Zij pikken de omwindsels stuk en halen zo de onrijpe zaden er uit, zodat het de vraag zal zijn of er nog iets voor het volgend jaar zal overblijven. Ook verleden jaar was mij dat opgevallen, doch bij de vele planten, die er toen groeiden, was dat niet zo’n bezwaar. Eigenaardig is, dat ik aan planten van Tragopogon pratensis iets dergelijks nimmer heb waargenomen. Hebben anderen dat wellicht wel gedaan?