Het aantal adventieven, dat wij tot nu toe in Friesland vonden, was zeer gering. Wel was ons bekend, dat in vroeger jaren op de terreinen van de Koopmans Meelfabrieken te Leeuwarden verscheidene (niet gepubliceerde) vondsten waren gedaan, maar het gelukte ons nooit daar enig spoor van terug te vinden. De direktie van de meelfabrieken was echter zo vriendelijk ons mee te delen, dat de graanverontreinigingen vervoerd werden naar het vuilverwerkingsterrein van de gemeente Leeuwarden, gelegen onder Wartena. In de nazomer van 1955 bezochten wij dit terrein voor het eerst en inderdaad bleken hier verscheidene adventieven voor te komen. Dat het terrein tot nog toe aan de aandacht van de floristen is ontsnapt, is ongetwijfeld te wijten aan de ligging. Men kan het n.l. alleen per vaartuig bereiken. Nu ligt het wel vlak in de nabijheid van de prachtige terreinen van “It Fryske Gea” onder Eernewoude, die bezoek genoeg trekken, maar juist dit natuurgebied lokt de floristen veel meer dan het stortterrein. Bovendien is de toegang tot het vuilverwerkingsterrein streng verboden. Wij laten hier volgen een lijst van de in 1955 tijdens twee bezoeken aangetroffen planten. Daar al het vuil van de stad Leeuwarden hier wordt aangevoerd, zal men er ook verscheidene tuin- en sierplanten onder aantreffen. De adventieven zullen practisch alle afkomstig zijn van de Koopmans Meelfabrieken. De graanverontreinigingen worden in gesloten papieren zakken aangevoerd, die op het terrein worden gestort.