Wij ontvingen ter bespreking een overdruk van het hoofdstuk „De Flora”, uit het hoek West-Vlaanderen, uitgegeven onder hoofdredactie van A. Viaene; uitg. Meddens te Brussel? 1959. hit hoofdstuk werd behandeld door apoth P. vande Vyvere te Brugge. Vanzelfsprekend kon Vande Vyvere in dit artikel van 12 pagina’s geen uitgebreid overzicht van de flora van West-Vlaanderen geven; hij is er echter goed in geslaagd het meest karakteristieke van deze flora naar voren te brengen.