Orchis simia Lamk. Bij het doorzien van het onderwijs-herbarium van de R.M. Landbouwschool te Dordrecht werd door mij het enige uit Nederland bekende exemplaar van deze soort teruggevonden. Dit exemplaar was indertijd afgebeeld in de Flora Batava, doch in tegenstelling met de meeste daar afgebeelde planten, niet aanwezig in de collecties van het Rijksherbarium of de K.N.B.V. Hoe de plant in Dordrecht is terechtgekomen, is onbekend. Zij werd verzameld in de duinen bij ’s-Gravenhage door R.H. Haverman op 28 Mei 1905 en werd onlangs door de heer J. Guittart, leraar aan genoemde school, aan het Rijksherbarium geschonken, -v.O. Een merkwaardige van Carex brizoides L. De twee bekende vind – plaatsen van Carex brizoides in ons land zijns Wolfhaag (Z.L.) en Weert. Op 22 Mei 1956 vond E.E. van der Voo deze soort in groot aantal in de Krimpenerwaard tij Stolwijks op zandig-venige grond. De zandgrond is daar opgebracht bij de aanleg van een nu opgeheven tramlijn van Gouda naar Schoonhoven. Vermoedelijk is de Carex met het zand meegekomen, De heer van der Voo is nog bezig een onderzoek in te stellen naar de herkomst van het zand; dit zou ons mogelijk op het spoor van nog een andere, tot nu toe onbekende vindplaats van C. brizoides kunnen brengen.