Verschenen is afl. 4 van de Flora Neerlandica, bevattende de Cyperaceae (excl. Carex), door Th. J. Reichgelt. Deze aflevering is verkrijgbaar bij de Bibliothecaris van het Rijksherbariun, Nonnensteeg 1, Leiden. Prijs voor leden van de Kon. Ned. Botanische Vereniging f.3,60, voor niet-leden Verkrijgbaar aan het zelfde adres zijn verders Afl. 1. Pteridophyta en Gynnospermae, voor leden f,3,75, voor niet-leden f.6,5O. Afl. 2. Gramineae, voor leden voor niet-leden f.26.-. Afl. 3. Cyperaceae (Carex), voor leden f.9.-, voor niet-leden f.15.-.