Eet artikel van Th.J. Reichgelt over de verspreiding van Juncus inflexus L. in Nederland (Corr.bl. no.16) was voor ons aanleiding het Friese verspreidingsgebied van deze plant nog eens nader te bekijken. De oudste vermelding van de soort voor Friesland vinden wij in de Flora Frisica van J.J. Bruinsma (1840): in de Menalduraer-mieden, H(inxt).