Tijdens een bezoek van de Natuurwetenschappelijke Commissie van de voorlopige Natuurbeschermingsraad aan het eiland Rottum op 28 juli 1958 verzamelde Dr. W. Vervoort, Leiden, een 47-tal Phanerogamen. Dit was voor ons aanleiding om na te gaan, wat er tot nu toe over de flora van Rottum in de Nederlandse literatuur gepubliceerd was. Oude gegevens hierover vinden wij in een artikel van L.A. Cohen in het Tijdschrift voor Natuurlijke Geschiedenis en Physiologie 7, 1840, p. 445, getiteld Berigten omtrent de natuurlijke geschiedenis van het eiland Rottum. Daarna volgt in 1870 het bekende werk van P. Holkema, De Plantengroei der Nederlandsche Noordzeeeilanden. De volgende publicatie over de flora van Rottum is van W.W. Schipper, on wel in N.K.A. III,1 , 1897, p. 209 en in idem, 1898, p. 358. Vervolgens vinden we nog van J.P. Thijsse enkele in hoofdzaak ornithologische artikelen in De Levende Natuur, waarin echter ook enige gegevens over de plantengroei te vinden zijn en wel in D.L.N. 15, 1911, pp. 385 en 405, D.L.N. 16, 1911, pp. 193, 217 en 241, D.L.N. 17, 1912, p. 193, D.L.N. 21, 1916, p. 215 en D.L.N. 22, 1917, p. 185.