Het Correspondentieblad, dat gedurende enige jaren zijn diensten aan de Nederlandse floristiek en het Nederlandse vegetatie-onderzoek heeft bewezen, wordt met deze aflevering afgesloten. Het zal, zoals wij U reeds eerder mededeelden, in gedrukte vorm worden voortgezet onder de titel „Gorteria”. Als laatste nummer van de serie ontvangt U hierbij een volledige inhoudsopgave van het blad, die naar wij hopen van nut zal kunnen zijn bij het naslaan van de erin voorkomende artikelen en korte mededelingen.