In 1957 waren wij weer herhaaldelijk in de gelegenheid het adventiefterrein “de Dwinger” aan de Langesloot tussen Wartena en Eernewoude te het laatst op 1 november, samen met M.T. Jansen. Hier volgt een opgave van de nieuw waargenomen planten (zie Corr.bl. no. 1 en 4). Buiten adventieven was het aantal verwilderde kultuurplanten vrij groot. De heren dr. S.J. van Ooststroom en Th.J. Reichgelt waren weer bereid het materiaal te controleren, terwijl de heer G. Bakker, direkteur der Gemeentereiniging Leeuwarden, opnieuw toestemming verleende het terrein te betreden.