Er bestaat op het ogenblik de neiging de kleine waterweegbree Baldellia ranunculoides (L.) Parl. te noemen in plaats van Echinodorus ranunculoides (L.) Engelm. In de nieuwste druk van de flora van Heukels-van Ooststroom werd deze naam in de Nederlandse literatuur geïntroduceerd. In mijn Alismataoeae-bewerking voor de Flora Malesiana (1957) heb ik de naam reeds afgewezen, doch een nadere argumentatie zal de Nederlandse floristen stellig interesseren. In 1854 heeft Parlatore Schinodorus ranunculoides als het type van een nieuw monotypisch genus Baldellia aangevoerd, doch hij werd niet nagevolgd. Volgens Pichon (1946) is er evenwel alle reden voor om dit wel te doen, want hij meende niet minder dan 4 kenmerken gevonden te hebben, waarin E. ranunculoides van de andere Echinodorus-soorten zou afwijken.