Van 4-11 Juli 1959 werd door de B.S.B.I. een excursie gehouden naar N.W.- Frankrijk (Pas de Calais, Somme, Seine-Maritime) onder leiding van Dr. Francis Rosé (Londen). Behalve door circa 20 Engelsen werd aan de gehele excursie deelgenomen door Prof. Jovet (Parijs), terwijl enige andere Franse botanici, veelal amateurs, gehun durende enkele dagen door hun locale kennis diensten bewezen. Bovendien was België door één deelnemer en Nederland door beide ondergetekenden vertegenwoordigd.

Correspondentieblad ten dienste van de floristiek en het vegetatie-onderzoek van Nederland

Released under the CC-BY 4.0 ("Attribution") License

Naturalis journals & series

Boerboom, J. H. A., & Sipkes, C. (1959). Verslag van een excursie van de Botanical Society of the British Isles naar de omgeving van Boulogne-sur-Mer en Amiens. Correspondentieblad ten dienste van de floristiek en het vegetatie-onderzoek van Nederland, 14(1), 148–150.