Op 1 juni 1959 werd deze zeldzame soort door mij, in gezelschap van H.W. de Vroomen, ontdekt in het Tonckensbos hij Westervelde (gem. Norg), dat nog pas kort eigendom is van de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland. Het betreft hier een oud grovedennenbos met een rijke natuurlijke verjonging van houtsoorten als eik, lijsterbes, hulst, zachte berk, beuk en fijnspar, en een rijke natuurlijke bodembegroeiing, waarin de zeldzame dennenorchis (Goodyera repens) veelvuldig wordt aangetroffen. Van dit bos is het voorkomen van Dryopteris linnaeana en een aantal zeldzame bramensoorten bekend. Op 15 juni 1959 werd door Dr. V. Westhoff, Dr. J.J. Barkman en ondergetekende onderstaande vegetatie-opname gemaakt van de nieuwe vindplaats van Listera cordata: Oppervlakte 9 x 13 m. In de proefvlakte zelf staan geen oude grove dennen, wel ovenal rondom, terwijl de kronen de proefvlakte gedeeltelijk bedekken.