De serie door het I.V.O.N. gepubliceerde verspreidingskaartjes van Nederlandse plantensoorten is wederom verkrijgbaar. De prijzen zijn als volgt: afl. 1, 1935, 21 kaartjes van diverse soorten f. 1.35 afl. 2, 1936, 32 kaartjes van diverse soorten „ 2.00 afl. 3, 1936, 18 kaartjes van Potamogeton „ 1.15 afl. 4, 1937, 32 kaartjes van Primulaceae en Orchidaceae f. 2,00 afl. 5, 1938, 16 kaartjes van soorten uit het fluviatiele district „ 1.00 afl. 6, 1939, 32 kaartjes van soorten uit het fluviatiele district, halophyten en akkeronkruiden „ 2.00 afl. 7, 1940, 30 kaartjes van soorten uit het Callunetum, Ericetum en uit Nanocyperion-associaties „ 1.90 afl. 8, 1941, 32 kaartjes van diverse soorten „ 2.00 afl. 9, 1942, 32 kaartjes van Corispermum, Cuscuta en enkele duinen strandplanten „ 2.00 afl. 10, 1951, 16 kaartjes van water- en moerasplanten „ 3.20 afl. 11, 1951, 11 kaartjes van Gramineae „ 2.20 Bestellingen te richten aan het I.V.O.N., Rijksherbarium, afd. Nederland, Nonnensteeg 1, Leiden. Betaling door storting op postrekening 111768 van het Rijksherharium, onder vermelding, „Plantenkaartees I.V.O.N.”