Teneinde de plantengroei van de Amsterdamse grachtmuren te kunnen vergelijken met muurbegroeiingen in andere steden, hebben wij in 1954 o.a. ook de vegetatie van de Utrechtse grachtmuren bekeken. Dit gebeurde tijdens twee middagen; op 25 juli warden enkele grachten vanaf de straatzijde geïnventariseerd en op 19 september hebben we de muren vanuit een kano bestudeerd. Bij een vergelijking van de Utrechtse muurvegetatie met die van Amsterdam viel het ons op, dat enkele plantensoorten, die in Utrecht (en elders) zeer algemeen op muren voorkomen in Amsterdam heel weinig te vinden zijn. Dit zijn o.a.