Linnaea borealis L. Deze soort werd door H. Gaasenbeek einde augustus 1957 gevonden in Drente in de boswachterij Gieten van het Staatsbosbeheer, in vak 45, onder Larix van ca. 25 jaar de plek was enkele m² groot. Carex flava L. Deze hier te lande zeer zeldzame soort, die tot nu toe alleen bekend was van enige plaatsen in Zuid-Limburg en van Drimmelen, N.-Br. (intussen wel verdwenen) en Weert, L. werd door Chr. G. van Leeuwen gevonden bij Gameren, Gld., aan een slootkant in komgrond-graslanden, ten Z.W. van de beschermde eendekooi.