Geranium sylvaticum L. nu ook in Oost-Twente. Op een excursie naar het Lutterzand on het Puntbeek-gebied op 29 juni 1958 via rijksweg Oldenzaal-De Lutte-Bentheim-Osnabrück (E 8), viel me op de hoogte van het Krüselt een forse grootbloomige ooievaarsbek op, die bij determinatie (naar ik al vermoedde) Geranium sylvaticum L. kleurvariëteit roseum bleek te zijn. Hij stond rechts van KM 2¹ (één paaltje er vóór) beneden de hoge wegberm tegen een eik van het Kruselt-bos. Het was één goed ontwikkelde pol, die juist begon te bloeien en ook verder in het seizoen tot half augustus rijk gebloeid heeft en gelukkig ondanks de vele voorbijgangers niet is geplukt of uitgerukt.