Het wiel dat bij Nieuwkuik (ten westen van ’s-Hertogentosch) achter de oude Heidijk ligt en tegenwoordig als zwembad fungeert, was bekend als één van die verzamelpunten van floristische merkwaardigheden waaraan ons land vroeger geen getrek had. Volgens ons ten dienste staande gegevens groeiden hier nog in 1944 de volgende soorten op de oever: Eleocharis multicaulis, Littorella uniflora, Baldellia ranunculoides, Gratiola officinalis, Pilularia glohulifera, Anagallis tenella, Scirpus fluitans en Hyperioum helodes. In het water bovendien Myriophyllum alternifolium, Potamogeton oblongus en P. zizii.