Asplenium adiantum-nigrum L. Deze soort werd begin Januari 1957 door de lieren M. T. Jansen en J. A. E. de Kleuver gevonden op een muurtje bij het station te Veenendaal. Ceterach officinarum Lamk. et DG. Op dezelfde stenen danin de omgeving van Woerden waarop een paar jaar geleden o.a. Asplenium adiantum-nigrum werd gevonden, trof C. Sipkes op 18 Dec. 1956 een klein exemplaar van Ceterach of-ficinarum aan. Een zeer merkwaardige vondst van deze soort, die tot nu toe bij ons alleen in Limburg en vroeger ook bij Paterswolde werd gevonden.