In aansluiting op het eerste deeltje van Twente-natuurhistorisch, dat het landschap, de geologie en de vroegste geschiedenis van dit gebied behandelt, is thans een tweede deeltje verschenen over de bodem en de bossen. Het boekje is verdeeld in een drietal hoofdstukken, getiteld: 1. De bodem van Twente, zijn ontstaan en zijn betekenis voor landschap en plantengroei; 2. de plantengroei in de Twentse bossen en 3. de geschiedenis van het Twentse bos. Het laatste werd geschreven door Dr. Van Zeist, de beide andere door Ir. Kop. Het eerste hoofdstuk geeft na een korte inleiding een overzicht over de geologische geschiedenis, verdeeld in de tertiaire afzettingen, het ijstijdvak en het holoceen, verder een beschouwing over de bodem als plantengroeiplaats waarbij achtereenvolgens worden behandeld het samenspel der standplaatsfactoren en het water en de voedingsstoffen; het wordt afgesloten met een globale beschrijving van het Twentse landschap, waarbij ook het grondgebruik ter sprake komt. Het hoofdstuk over de plantengroei in de Twentse bossen bevat o.a. een bespreking van de diverse bostypen. De geschiedenis van het Twentse bos wordt als gewoonlijk voor een belangrijk deel op pollendiagrammen gebaseerd, waarvan er twee zijn afgeheeld. Een samenvatting in het Duits, een literatuurlijst en een boskaart van Twente besluiten de aflevering, die ook wat de illustraties betreft weer een prettige indruk maakt.