De ssp. flavensis was tot voor kort alleen bekend van de IJselmeerkust ter hoogte van het Kampereiland en van Schokkerhaven in de Noordoostpolder. In de zomer van 1956 ontdekte ik de plant tevens op een eilandje in het Kadoelermeer hij Vollenhove en aan de rand van een matig voedselrijk veen tussen Rotsterhaule en Rotstergaast in Friesland. Bovendien trof ik een ex. aan in het “Herbarium Frisicum” van D.T.E. v.d. Ploeg (nr. 49—179), op 16 Aug. 1949 in oen oevervegetatie bij Akkerwoude in Friesland deze plant was door Kloos als Scirpus tabernaemontani Gmel. gedetermineerd. S. lacustris ssp. flevensis lijkt in habitus vrij sterk op ssp. glaucus (Sm.) Hartm. (S. tabarnaernontani Gmel. der flora’s), doch in kenmerken is zij intermediair tussen ssp. lacustris (S. lacustris L. der flora’s) en ssp. glaucus. Voor de kenmerken kan naar p.430 van vol.3 van da Acta Botanica Neerlandica (1954) worden verwezen.