Uit afschriften van door de heer W.W. Schipper te Winschoten in de jaren omstreeks 1904 ingevulde kwartierhokstaten blijkt, dat voor H8-61-42 (Bovenhuren bij Winschoten), H8-62-34 (bij Winschoten Oostereind) en H8-63-32 (bij Klein Ulsda) Agrimonia eupatoria L. opgegeven werd, doch nergens Agrimonia odorata (Gouan) Mill. Uit kwartierhok H8-61-41, eveneens Bovenburen, Winschoten, nl. langs de Kloosterweg, is mij Agrimonia odorata (Gouan) Mill. van 1917 tot ca. 1942 bekend geweest. De standplaats langs een meestal droge sloot op hoge fluvioglaciale zandgrond is ca. 1935 verwoest door verbetering van de weg en aanleg van lintbebouwing. Gelukkig bleek de plant toen een honderd meter verder aan de overkant van de weg een nieuwe groeiplaats te hebben verworven, die thans helaas niet meer bestaat. Ik heb er toen wat vruchten van verzameld, die zeven forse planten hebben opgeleverd, maar in de oorlogsjaren verloren zijn gegaan. Van de vruchten van deze exemplaren heb ik twee planten kunnen opkweken aan een veendijkje te Oude Pekela, doch ook die planten zijn vernietigd, toen in 1957 dat dijkje wegens een nieuwe waterschapsindeling werd afgegraven. Haar mijn weten komt Agrimonia odorata thans niet meer in Oostelijk Groningen voor. Ik vermoed evenwel, dat de bovenvermelde planten van A. eupatoria ook A. odorata geweest zullen zijn en dat het areaal in de Noordduitse laagvlakte zich over Groningen tot in Friesland uitstrekte.