Blume, C.L., Catalogue van .... gewassen in ’s Lands Plantentuin te Buitenzorg. 1823. ’Beschrijving van eenige gewassen ....’ (in Verh. Bat. Genootsch. 9, 1823, p. 129-202).