Bakhuizen van den Brink, Jr, R.C.: Een bijdrage tot de kennis van de Melastomataceae van den Maleischen Archipel in het bijzonder van die van Nederlandsch-Indië. Thesis. Gouda 1943, VIII 31 pp. (in Dutch). Extract from the general and critical parts of the extensive study; no latin descriptions.