Gorteria: tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland

Released under the CC-BY 4.0 ("Attribution") License

Naturalis journals & series

Tamis, W. L. M., van Heeswijk, J., van ’t Zelfde, M., van der Meijden, R., & Groen, K. (2003). Digitale ontsluiting van historische floristische streeplijsten van de provincie Drenthe. Gorteria: tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland, 29(6), 157–169.