H.J. Beentje, Noord-West Overijssel, onderzoek naar de botanische kwaliteit van sloten in de polders, Provinciale Planologische Dienst van Overijssel, Zwolle, 1984, 95 pag. + bijlagen, ƒ 15 (inclusief verzendkosten; te bestellen bij de provincie Overijssel, t.a.v. W.J.C. Flierman, Bureau financiële administratie, Postbus 10080, 8000 GB Zwolle). H. van den Bosch en D. Scheps, Onbekende kanten van bekende planten, Bigot & Van Rossum, Baarn, 1983, 191 pag., ƒ 18,65. Folklore en (oude) geneeskundigeen culinaire toepassingen van een vijftigtal planten uit de tuin en de wilde natuur.