Adrienne Lemaire heeft de redactie van Gorteria op eigen verzoek verlaten. Wij willen haar bedanken voor haar positieve inzet en creatieve ideeën voor artikelen in Gorteria. Adrienne, het ga je goed! De redactieleden