P. Bremer, Het Voorsterbos, over de ontwikkeling van flora en fauna, Zwolle, 1991, 116 pag., ƒ 15, te bestellen via gironummer 3329375 t.n.v. P. Bremer, Zwolle. — Een gedetailleerd verslag over dit in de Noordoostpolder gelegen bos, met gegevens over Hogere planten, blad- en levermossen, lichenen, paddestoelen, vogels en andere diergroepen. P. Bremer, M.A. Heinen, A.J. Dijkstra & J. Brouwer, Flora en fauna van de Oldenzaalse stuwwal, Basisrapport Milieuinventarisatie, Provincie Overijssel, Zwolle, 1990, 216 pag., ƒ 28,50, te bestellen via giro 833220 t.n.v. provincie Overijssel te Zwolle.