Brachypodium ×cugnacii, de hybride van B. pinnatum en B. sylvaticum, is spontaan ontstaan in een vegetatie met de oudersoorten op de overgang van kalkgrasland en struikgewas in de ecologische proeftuin van de eerste auteur te Scherpenzeel. De hybride bleek het intermediaire chromosoomgetal (23) te hebben ten opzichte van dat van de oudersoorten (respectievelijk 28 en 18). De kenmerken van B. ×cugnacii zijn grotendeels intermediair ten opzichte van de oudersoorten. In 2006 werd in Zuid-Limburg een plant met intermediaire kenmerken gevonden, zeer waarschijnlijk betreft deze ook B. ×cugnacii hoewel dat nog niet door chromosoomonderzoek is bevestigd. Brachypodium ×cugnacii, the hybrid of B. pinnatum and B. sylvaticum, has originated spontaneously in a vegetation with the parental species at the transition between calcareous grassland and scrub in the first author’s ecological experimental garden in Scherpenzeel (The Netherlands) in a vegetation gradient between calcareous grassland and scrub. The hybrid has chromosome number 23, which is intermediate to that of the parental species (being 28 and 18, respectively). The features of B. ×cugnacii are largely intermediate to those of the parental species. In 2006, a plant with intermediate features was also found in the southern part of the Province of Limburg, The Netherlands. Presumably, this plant also belongs to B. ×cugnacii, even though this has not yet been confirmed by chromosome research.