De volgende titels zijn te bestellen via giro 948540 o.v.v. het betreffende rapportnummer. J. van den Burg, Blad- en naaldsamenstelling van boomsoorten in Nederlandse bossen en hun relatie met bodemeigenschappen. Resultaten van het onderzoek door “De Dorschkamp” in de periode 1951-1990, Wageningen, 1999, 55 pag. + bijlagen, ƒ 60, IBN-rapport 435. *G.W.T.A. Groot Bruinderink et al., Dynamische interacties tussen hoefdieren en vegetatie in de Oostvaardersplassen, Wageningen, 1999, 132 pag., IBN-rapport 436. A. Koster, Honingwinning in relatie tot maatschappelijke aspecten, Wageningen, 1999, 83 pag. + bijlagen, ƒ 52, IBN-rapport 438. K.G. Kranenborg & S.M.G. de Vries, Provenance research Quercus robur in De Rips, Wageningen, 1999, 22 pag. + bijlagen, ƒ 35, IBN-rapport 99/4. *M.E. Sanders, Remotely sensed hydrological isolation: a key factor predicting plant species distribution in fens, Wageningen, 1999, 107 pag. + bijlagen, ISBN 90-76095-11-6, IBN Scientific Contributions 17.