*W. van der Hoek & B. Higler, Natuurontwikkeling in beken en dalen; verkennende studie naar de mogelijkheden van natuurontwikkeling in beek- en beekdalsystemen in Nederland, IBN-DLO (Deelprogramma Natuurontwikkeling), Wageningen, 1993, 253 pag. + bijlagen, NBP-onderzoekrapport 3. S.R.J. Jansen, D. Bal, H.M. Beije, R. During, Y.R. Hoogeveen & R.W. Uyterlinde, Ontwerpnota Ecosysteemvisies EHS, Kwaliteiten en prioriteiten in de ecologische hoofdstructuur van Nederland, Wageningen, 1993, 229 pag. + bijlagen, Werkdocument IKC-NBLF nr. 48. Te bestellen door een acceptgiro à ƒ 17 onder vermelding van het gewenste rapport te sturen naar IKC-NBLF, Postbus 30, 6700 AA Wageningen.