*Anonymus, Flora en fauna van Schaveren; een doorsnede van een N.O. Veluws landschap, KNNV Epe/ Heerde, 1988, 92 pag. (aan te vragen bij H. van Weerden, Vuurdoornstraat 104, 8171 VG Vaassen). A.M. Brand, A. Aptroot, A.J. de Bakker & H.F. van Dobben, Standaardlijst van de Nederlandse korstmossen, Wetenschappelijke mededeling KNNV nr. 188, 1989, 68 pag., ISBN 90-5011-022-3, ƒ 19,50 (voor leden ƒ 13, te bestellen via gironummer 13028, Stichting Uitgeverij KNNV, Hoogwoud). — Een uitstekend gedocumenteerde lijst van 665 soorten, voor elke soort met zeldzaamheidsaanduiding en ecologische karakteristiek. Onder andere blijkt dat niet minder dan 103 soorten (taxa) na 1970 zijn uitgestorven.