Cosmarium denboeri wordt vanuit Nederland beschreven als een voor de wetenschap nieuwe sieralgsoort. De soort is goed te herkennen aan de karakteristieke celwandsculptuur, maar wordt vanwege de geringe celafmetingen gemakkelijk over het hoofd gezien. Tot nu toe is C. denboeri bekend van drie locaties, gelegen in de provincies Zuid-Holland, Overijssel en Noord-Brabant. De vindplaatsen in kwestie betreffen eutrofe wateren, waar ondergedoken waterplanten ontbreken. Aangezien een dergelijke habitat in westerse, ontwikkelde landen veel kan worden aangetroffen, is het aannemelijk dat C. denboeri een wijd verspreidingsgebied zal blijken te hebben. Cosmarium denboeri spec. nov. is described from the Netherlands as a new, planktic desmid species, well to be recognised by its characteristic cell wall sculpturing. The species in question may be readily overlooked because of its small cell dimensions. Up to now, C. denboeri is known from three sites, located in the Dutch Provinces of Zuid-Holland, Overijssel and Noord-Brabant. All three sites are eutrophic in nature, without any submerged aquatic weeds. As such a habitat is much encountered in western, developed countries, C. denboeri is likely a widely distributed species.

Gorteria: tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland

Released under the CC-BY 4.0 ("Attribution") License

Naturalis journals & series

Meesters, K. J., & Coesel, P. F. M. (2007). Cosmarium denboeri: een nieuwe, planktonische sieralgsoort met een groot potentieel verspreidingsgebied. Gorteria: tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland, 32(4/5), 144–147.