Ook voor 1990 staat voor de vierde week van juli een FLORON-werkweek op het programma. Met het oog op de afronding van het Atlasproject van de Werkgroep Florakartering Drenthe is ervoor gekozen om de werkweek ditmaal in Drenthe te houden en wel op de grens van Hondsrug en Hunzedal. Uitvalsbasis is het vacantieterrein ‘Het Land van Bartje’ te Ees bij Borger. Evenals in 1989 staat ook nu de werkweek open voor alle geïnteresseerden, en is zowel kamperen als verblijf in een bungalow mogelijk. Aanmelding (naam, adres, telefoonnummer, gewenste accommodatie) per omgaande bij Eddy Weeda, Stichting FLORON, Postbus 9514, 2300 RA Leiden, of telefonisch bij Nelleke van de Meijden, tel. (071) 273533, onder gelijktijdige storting van inschrijfgeld op postgiro 59 14 07 t.n.v. penningmeester FLORON, Enschede, met vermelding ‘werkweek’. Het inschrijfgeld is ƒ 60. – p.p. voor kampeerders en ƒ 120.- p.p. voor wie in een bungalow wil verblijven.