Dit voorjaar is er een nieuwe streeplijst uitgekomen onder de verantwoordelijkheid van de Stichting FLORON en het onderzoekinstituut Rijksherbarium/Hortus Botanicus. Deze streeplijst is in twee versies beschikbaar: een met de wetenschappelijke namen (op het formulier rechtsboven met een W), en een met de Nederlandse namen (rechtsboven met een N). Er zijn enkele redenen om nader in te gaan op het nu beschikbare model. De voornaamste is wellicht dat uitgelegd moet worden waarom de FLORON/CBS-streeplijst, die pas het vorig jaar verscheen, niet meer wordt gebruikt. Daarnaast zal worden toegelicht hoe de huidige streeplijst tot stand is gekomen. (Terzijde: omdat het aangeven van de plantenvondsten niet meer door aanstrepen maar door aankruisen of invullen van een speciaal blokje gebeurt, is er bezwaar te maken tegen het woord ‘streeplijst’.)