De Kerstvergadering van de Commissie voor het Floristisch Onderzoek van Nederland van de Koninklijke Nederlandse Botanische Vereniging zal plaatsvinden op dinsdag 28 december 1982. Deze vergadering, waarop korte voordrachten worden gehouden over onderwerpen betreffende de Nederlandse floristiek – zie ook het verslag van de Paasvergadering 1982 op p. 95 van de vorige aflevering – is in eerste instantie toegankelijk voor leden en contribuanten van de Koninklijke Nederlandse Botanische Vereniging. Wie gaarne op deze vergadering wil worden geïntroduceerd, kan nadere inlichtingen ontvangen bij de secretaris van de Commissie voor het Floristisch Onderzoek van Nederland: F. Adema, Rijksherbarium, Schelpenkade 6, 2313 ZT Leiden.